DE STARING EN DE VONDEL

De laatste loodjes worden opgepakt. Bij De Staring zijn de bestaande kozijnen van het trappenhuis al gewrapped en wordt de stoep nog door de gemeente opgehoogd. Bij De Vondel is het juist andersom!
Als deze punten zijn opgelost en de namen van beide complexen op de gevels zijn geplaatst is het werk gereed. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat!

Wil je meer weten over onze werkwijze? Bel Victor Kooijman op 06-44582583

architectuur, grafische vormgeving, renovatie, woningbouw architectuur, grafische vormgeving, renovatie, woningbouw architectuur, grafische vormgeving, renovatie, woningbouwarchitectuur, grafische vormgeving, renovatie, woningbouw

Share your thoughts