Onderwijs Museum, expositie “Dit Heilzaam Toezigt”

Sinds 1817 brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, een verslag dat beschrijft hoe het onderwijs ervoor staat.
Om te vieren dat dit jaar de tweehonderdste editie uitkwam, richtte Normaalkracht, in samenwerking met de inspectie en het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht een tentoonstelling in. Vele duizenden pagina’s met woorden en tabellen zijn samengebracht in een aantal thema’s waarin het werk van de schoolopzieners en inspecteurs tot leven komt. Zo maakt de bezoeker een reis door tweehonderd jaar onderwijsverslaglegging.

Aan de hand van verschillende tijdsmodules, gevisualiseerd als grote blauwe objecten uit een staafdiagram wordt de staat van 200 jaar controle op het onderwijs in een vogelvlucht getoond.
In de expositie is het oudste verslag te zien, en het nieuwste. Het dunste, en het dikste. Wetten en wetjes markeren de tijdvakken waarin de expositie is verdeeld. Het gaat over tekenscholen, kleuterscholen, zeevaartscholen. Sommige thema’s doen denken aan nu; zoals vroeger werd gewaarschuwd tegen drankmisbruik, gebeurt dat nu tegen overgewicht.

Aansprekende citaten zijn er te over. Achter plexiglas is het boekje ”De dronkaard” te zien: „Zegt, kinderen, hebt ge wel eens een dronken man gezien? Een dronken kerel?” Het antwoord lag voor de hand, „dien kunnen we immers bijna dagelijks langs de straten zien zeilen en laveeren. Helaas! ’t is waar…”

Wilt u meer weten over de tentoonstelling Dit Heilzaam Toezigt?                Bel Sander van Lanen op 06-14268955

Project Type

  • Interieur

Functie

  • Tentoonstelling

Team

Opdrachtgever

Locatie

  • Burgemeester de Raadtsingel, Dordtrecht

Status

  • Gereed 2017