Brede School Vreeland

Een basisschool met 10 klassen, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang vormen samen de brede school.
Het gebouw is gelegen in een groene zone tussen strokenbouw in het westen en historische panden aan de Vecht.

Via de hoofdentree wordt de centrale hal betreden. Van hieruit zijn alle functies te bereiken. De duidelijke routing en het vele daglicht zorgen voor open en prettig ruimten. Door centrale hal met tribunen te koppelen met de speelzaal en de peuterspeelzaal ontstaat een grote ruimte dat voor veel doeleinden te gebruiken is. Zelfs wanneer deze ruimten gekoppeld zijn, zijn alle overige functies goed bereikbaar. Een multifunctioneel gebouw in optimale vorm.

Opdrachtgever; Je kan zien dat het gebouw bevalt. Bij de opening gingen de kinderen direct rennen en spelen.

Project Type

  • architectuur

Functie

  • School

Team

Opdrachtgever

  • Gemeente Loenen

Locatie

  • Vreeland

Status

  • gereed 2009