Brede School Vlaardingen

Het volume is aan drukke wegen geplaatst en functioneert als geluidswal voor een groot, overzichtelijk en beschut binnenterrein.

De geluidswering is in het ontwerp vertaald in een bakstenen wand die het terrein omarmt. Hierop rust deels een volume met leien afwerking. Beide materialen versterken het beeld van bescherming en beschutting. De openingen hierin zijn naar verhouding klein en benadrukken de massa.

Het volume en de ruimte eronder vormen de brede school. De begane grond heeft naar het binnenterrein toe een transparante gevel zodat er een directe relatie mogelijk is tussen het gebouw en het speelplein.

In het oog springt het volume wat door zijn kleur en ligging de hoofdentree markeert en de relatie tussen voor, binnen en achter benadrukt.

De gelaagdheid door vorm en materiaal doet het gebouw minder hoog overkomen. Hiermee wordt er ingespeeld op de schaal van het kind, de gebruiker.

In het hart van het gebouw ligt de multifunctionele ruimte. Deze centrale ruimte is te vergroten door het te combineren met de speelzaal en ook het binnen terrein.

De lokalen zijn gelegen aan het speelterrein en hebben geen last van het verkeer. De ramen en deuren kunnen worden geopenden zodat binnen en buiten spelen direct mogelijk is.

Het gebouw is voorzien van een warmtewisselingsinstallatie met een warmtepomp. In de winter wordt de toevoer en afvoer van lucht efficiënt geregeld en in de zomer is natuurlijk ventilatie mogelijk. Er is minder energie nodig en in de zomer kan er gekoeld worden.

In het ontwerp zijn onderhoudsarme materialen toegepast. Het gebouw is simpel en flexibel ontworpen. De kosten worden bij de start en in het gebruik laag gehouden. Door het gebruik van duurzame producten en een efficiënte installatie wordt de milieubelasting laag gehouden.

Project Type

  • Architectuur

Functie

  • School

Team

Opdrachtgever

  • St.Kinderopvang Vlaardingen en St.Meervoud

Locatie

  • Vlaardingen

Status

  • 2004 Selectie